Festiwal Piosenki Jędrzejówka 2013 – zgłoszenia

Jędrzejówka

Publikujemy regulamin Harcerskiego Festiwalu Piosenki Jędrzejówka 2013. Miło nam poinformować, że honorowy patronat objął Święty Mikołaj.

 

Regulamin Festiwalu Piosenki „Jędrzejówka”

 1. Festiwal odbędzie się dn. 7.12.2013r. w godzinach 9.00-15.00 w Ośrodku Kultury „Białogon”(Dom Harcerza) na ulicy Pańskiej 1A. (rejestracja zuchowa od godziny 8.30-08.55), (rejestracja harcerska od godziny 11.30-11.55)
 2. Organizatorem festiwalu jest Komenda Hufca ZHP Kielce- Miasto oraz Zastęp Artystyczny ,,Ogniki”
 3. W festiwalu mogą brać udział zuchy, harcerze, harcerze starsi, wędrownicy.
 4. W Festiwalu zostały wyodrębnione 2 kategorie wiekowe:
  –       Zuchowa
  –       Harcerzy, Harcerzy Starszych i Wędrowników
 5. Obie kategorie muszą zaprezentować repertuar złożony z piosenki dowolnej oraz piosenki z motywem świętego Mikołaja (trwającej minimum 1,5 minuty)
 6. Wszyscy są zobowiązani wystąpić na żywo z podkładem instrumentalnym lub bez podkładu.
 7. Występy ocenia jury, które za kryterium oceny bierze pomysł, wykorzystanie instrumentów, aranżację, znajomość tekstu, możliwości wokalne, kontakt z publicznością oraz ogólne wrażenie.
 8. Uczestnicy będą oceniani w podanych kategoriach, jak również niezależnie od jury zostanie przyznana nagroda publiczności.
 9. Dyskwalifikacja uczestnika może nastąpić w wypadku nieprzestrzegania: Prawa Harcerskiego i Zuchowego oraz regulaminu festiwalu. Dyskwalifikacja jest równorzędna z wykluczeniem z festiwalu.
 10. Festiwal odbędzie się bez względu na pogodę i inne okoliczności.
 11. Sprawy sporne i nie ujęte w regulaminie rozstrzygają organizatorzy festiwalu.

 

Zgłoszenia:

 1. Termin zgłoszeń mija dnia 29.11.2013r. o godzinie 23.59.
 2. Zgłoszenia wysyłamy na adres mailowy : festiwaljedrzejowka@gmail.com Można tu także zadawać pytania w ewentualnych kwestiach spornych.
 3. Prosimy o podanie w zgłoszeniu : nr Drużyny, dokładnej liczby uczestników, numer telefonu osoby odpowiedzialnej, kategorii w której chce się występować, tytułu piosenki dowolnej oraz piosenki mikołajowej.
 4. Zgłoszenie siebie i drużyny jest równoznaczne z wzięciem udziału w festiwalu oraz wniesieniem z góry ustalonej opłaty – wynoszącej 1 zł za uczestnika. Płatność będzie odebrana podczas rejestracji.

Czuwaj!
Komendantka Festiwalu
sam. Aleksandra Stępień