Hufcowy Kurs Zastępowych

W terminie 8 – 10 listopada 2013 roku w Oblęgorku odbył się Kurs Zastępowych Hufca Kielce-Miasto.

Uczestnicy w czasie kursu poszerzali swoją wiedzę o tematy przydatne gdy nosi się już brązowy sznur. Druhny i druhowie mieli możliwość zrozumieć lepiej zasady dobrej zbiórki czy harcerskiego wychowania, a także przypomnieć sobie podstawowe treści takie jak historia ZHP czy symbolika. Zajęcia okazały się bardzo ciekawe, bo nie każdy harcerz może chwalić się, że wziął udział w grze, którą prowadził duch sir Roberta Baden – Powella.

Mimo ogromnego stresu spowodowanego egzaminem końcowym wszyscy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym! Oczywiście było to jak najbardziej zasłużone.

Dodatkowo konkurs facebookowy związany z rozwijaniem umiejętności promocji harcerstwa w internecie zwyciężyła grupa druga.