Co nam przyniósł 38. ZJAZD ZHP?

W terminie 5-8 grudnia 2013 roku odbył się 38 Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego.

Zjazd taki odbywa się raz na cztery lata i spotykają się na nim przedstawiciele wszystkich rejonów w których działa ZHP. Porusza się na nim problemy z którymi w danym okresie boryka się harcerstwo, szuka rozwiązań, a dodatkowo wybiera nowe władze na kolejne 4 lata.

W tym roku dyskutowano przede wszystkim na temat kierunków dalszej pracy wychowawczej i programowej, postanowiono, że statut zostanie w dotychczas znanej nam formie, a także poruszono wszelkie uchwały proponowane przez uczestników zjazdu.

logo zjazdu

Przyjęte Uchwały

Zjazd przyjął ponad 10 uchwał. Najważniejsze dotyczą kierunków programowych ZHP, pracy z kadrą powyżej 35 roku życia, wizerunku organizacji, rozdzieleniu działalności gospodarczej od finansowej, jak również określono, że ZHP oficjalnie deklaruje swoją solidarność z Ukrainą.

Ostatecznie postanowiono, że ZHP zaczyna starania o zorganizowanie w Polsce 25 Jamboree Skautowego.

Uchwały, które zostały podjęte przez 38. Zjazd ZHP:

 • Uchwała ws. przyjaznej struktury ZHP
 • Uchwała ws. pozyskiwania kadry 35+
 • Uchwała ws. oddzielenia działalności gospodarczej od wychowawczej
 • Uchwała ws. programu
 • Uchwała ws. Jamboree2023
 • Uchwała ws. stabilizacji finansowej
 • Uchwała ws. funduszy UE
 • Uchwała ws. trybu prac nad Statutem ZHP
 • Uchwała ws. kształtowania wizerunku
 • Stanowisko ws. sytuacji na Ukrainie
 • Stanowisko ws. działalności instruktorów w czasach PRL
 • Uchwała ws. wyborów samorządowych
 • Uchwała ws. regulaminu mundurowego ZHP
 • Uchwała ws. mundurów galowych ZHP
 • Uchwała ws. kierunków zmian struktury ZHP
 • Uchwała ws. specjalności w ZHP

W skrócie o uchwałach

Wewnątrzzwiązkowe:

1. Główna Kwatera proponuje przeanalizowanie i dopracowanie zadań na poszczególnych szczeblach struktury ZHP. Ma to na celu pozwolenie organizacji skutecznie realizować proces harcerskiego wychowania zapewniając kompetentną kadrę, wsparcie programowe oraz metodyczne, a także zapewnić odpowiednie warunki materialne i finansowe.

2. Kolejnym poruszonym tematem jest to, że do ZHP wracają właśnie osoby powyżej 35 życia. GK liczy, że uda się nakłonić byłych instruktorów, albo rodziców zuchów czy harcerzy do pracy wolontariackiej w charakterze drużynowych. Chodzi przede wszystkim o umocnienie funkcji drużynowego – osoba pełnoletnia, doświadczona życiowo jest lepiej postrzegana przez szkołę, czy rodziców, a dodatkowo może pełnić funkcję dłużej niż 2 lata.

3. Zjazd wyznaczył następujące kierunki programowe ZHP:

 • Harcerstwo w ruchu – propagowanie aktywności na świeżym powietrzu
 • Aktywność społeczna – tworzenie projektów zwiększających jakość funkcjonowania społeczności lokalnych
 • Ciekawość świata – poznawanie po to, aby działać
 • Sprawności na całe życie – rozbudzanie zainteresowań, nauka umiejętności przydatnych w życiu
 • Braterstwo – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi, wzajemny szacunek
 • Radosny patriotyzm – optymizm i wiara we własne możliwości, promowanie Polski w świecie

4. Uregulowano sprawę umundurowania harcerskiego. Do 2014 roku mają pojawić się wzory mundurów galowych, a także mundurów żeglarskich.

5. Uznano za konieczność wzmocnienie harcerskich specjalności. Rada Naczelna do 30 czerwca 2014 roku musi zdefiniować sposób harcerskiego wychowania w harcerskich specjalnościach zgodny z systemem metodycznym.

Finanse:

1. GK chce zweryfikować pracę jednostek tak aby majątek ZHP przynosił korzyści, które można wykorzystać na rzecz misji Związku, czyli wychowania młodych ludzi.
2. Zaplanowane jest obniżenie o połowę zadłużenia harcerstwa, a także zwiększenie przychodów z majątku ZHP.
3. Zjazd nawołuje do aplikowania o wsparcie ze środków unijnych.

Wizerunek:

1. Polska wysunie do WOSM propozycję zorganizowania Jamboree w 2023 roku w naszym kraju.
2. Zjazd wnioskował o poprawienie wizerunku całego harcerstwa w oczach społeczeństwa, a także podniesienie prestiżu pełnienia funkcji drużynowego.

Nowe władze

Wybrano nowe władze Związku. Naczelniczką ZHP ponownie została hm. Małgorzata Sinica, jednak zmienił się Przewodniczący. Od Zjazdu tę funkcję będzie pełnił hm. Dariusz Supeł.

Zjazd dokonał także wyboru nowych członków pozostałych władz naczelnych: Głównej Kwatery, Rady Naczelnej, Centralnej Komisji Rewizyjnej, a także Naczelnego Sądu Harcerskiego.

Więcej informacji na: http://zjazd.zhp.pl/