Historyczna Gra Terenowa „Westerplatte 4,45” w Kaczynie

26 października miała miejsce całodzienna, historyczna Gra Terenowa pn. „Westerplatte 4,45”, opracowana przez druha phm. Mariusza Kowalskiego i przybocznego ćw. Michała Kowalskiego. Celem Gry było zapoznanie harcerzy z bohaterem hufca Kielce – Miasto noszącym imię „Obrońców Westerplatte” oraz przybliżenie i pogłębienie wiedzy historycznej na temat wydarzeń pierwszego miesiąca II Wojny światowej. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością faktów z obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, w dniach 1-7 września 1939 roku. [więcej zdjęć]

W dniach 25-27 października 2013 roku 13 Kielecka Drużyna Kawalerii Harcerskiej im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich wyruszyła na biwak, który zorganizowany został w Ośrodku Kolonijnym Caritas Diecezji Kieleckiej w Kaczynie. Najważniejszym elementem biwaku była całodzienna gra. Można było doświadczyć symulowanego nalotu bombowego,  albo sprawdzić się w zakresie szybkiego przesyłania informacji za pomocą alfabetu Morse’a, strzelania do celu, transportowania rannego na noszach, rzutu granatami oraz przebycia mini toru taktycznego w hełmach i maskach przeciwgazowych.

Uczestniczyło siedem partoli z drużyn hufca Kielce – Miasto – łącznie 67 harcerek i harcerzy oraz 28 osób obsługi, zabezpieczonej przez członków 13 KDKH. Do udziału w Grze zgłosiły się: 5 KDH, 13 KDKH, 15 PKDW, 26 KDH, 52 KDH, 75 KDH, 107 KDH. Patronat Honorowy objęli: prezes Zarządu Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach ppłk Czesław Gajda oraz prezes kieleckiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej Leszek Bukowski, którzy ufundowali zwycięzcom puchary, gry planszowe oraz książki „Od Niepodległości do Niepodległości”.

Zwycięzcy Gry: I miejsce – 5 KDH, II miejsce – 107 KDH, III miejsce – 75 KDH. Gratulujemy!