Delegaci na Zjazd Chorągwi

W poniedziałek 8 września 2014 roku odbył się Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Kielce – Miasto. Wybierano na nim delegatów na Zjazd Zwykły Chorągwi Kieleckiej. Osoby pełniące funkcje instruktorskie podjęły decyzję, że na tegorocznym Zjeździe Chorągwi przedstawicielami naszego hufca będą: phm. Marcin Jedliński oraz phm. Jan Daranowski.

Gratulujemy!