Gra Westerplatte 4.45 – Relacja

29 października 2016 roku, w Kaczynie odbyła się trzecia edycja historycznej Gry Terenowej pn. „Westerplatte 4,45”.

Celem Gry było zapoznanie harcerzy z bohaterem Hufca Kielce – Miasto noszącym imię „Obrońców Westerplatte” oraz przybliżenie i pogłębienie wiedzy historycznej na temat wydarzeń pierwszego tygodnia II Wojny światowej. Uczestnicy musieli wykazać się znajomością faktów z obrony Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, jakie rozegrały się w dniach 1-7 września 1939 roku, ponadto brali udział w konkurencjach takich jak: szybkie przesyłanie informacji za pomocą alfabetu Morse’a, strzelanie do celu, transportowanie rannego na noszach, rzut granatem do celu, składanie ciężkiego karabinu maszynowego wz 30, sztafeta z ręcznym karabinem maszynowym wz 28, terenowy bieg łącznika, przygotowanie stanowiska strzeleckiego oraz przebycie mini toru taktycznego w hełmach i maskach przeciwgazowych.

W grze uczestniczyło dziewięć partoli z drużyn Hufca Kielce-Miasto –ponad 75 harcerek i harcerzy, reprezentujących: 3KDH, 4KDW, 5KDH, 13 KDKH, 13KDHS, 52KDH, 59KDHS, 75KDH, 998KDH Grę terenową przygotowali i przeprowadzili harcerze z XIII Kieleckiego Szczepu Drużyn Harcerskich „Kawaleria” im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich. Patronat Honorowy nad wydarzeniem zostało objęty przez Zarząd Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Kielcach.

Najwięcej punktów zgromadziły patrole: 75 KDH ( I miejsce), 59 KDHS (II miejsce), 4 KDW (III miejsce). Zapraszamy za rok!
pwd. Michał Kowalski HO