Nowy termin Odprawy Drużynowych – 20 luty 2017 r.

Druhny i Druhowie!

W związku z nieobecnością Druha Komendanta phm. Marcina Jedlińskiego w dniu planowanej odprawy drużynowych tj. 13 lutego br. informuję, iż posiedzenia Komisji Stopni Instruktorskich oraz Kapituły Stopni Wędrowniczych, a także Odprawa Drużynowych zostają przełożone na 20 lutego br. (poniedziałek).
Godziny wyżej wymienionych spotkań pozostają bez zmian, tj.:
16:30 – KSW
17:15 – KSI
18:00 – odprawa drużynowych

Czuwaj!
dh. Aleksandra Mucha
Biuro Komendy Hufca