Zjazd Sprawozdawczy Hufca

Z przyjemnością informujemy, że 23 września na Zjeździe Sprawozdawczym Komenda uzyskała absolutorium.

Po Zjeździe zebrała się także Chorągwiana Zbiórka Wyborcza. Dzięki głosom zebranym na XL Zjeździe ZHP będzie reprezentowało nas aż trzech delegatów:

hm. Wojciech Pietrzczyk

phm. Marcin Jedliński

phm. Jan Daranowski