Warsztaty Musztry 2018

Serdecznie zapraszamy wszystkie drużyny na Warsztaty Musztry 2018!

Termin: 3.11.2018 o 12.00
Miejsce: Pomnik Armii Krajowej

Na warsztatach obowiązuje pełne umundurowanie!

Zgłaszać należy całe drużyny do pwd. Agnieszki Waszak, można tego dokonać drogą mailową na adres: agnieszkawaszak1@gmail.com do 28 października!