Informacje ze spotkania uczestników – Obóz Wędrowny Jura Krakowsko-Częstochowska 2019

Zgodnie z zapowiedzią podsyłamy Państwu ustalenia dotyczące tegorocznego obozu wędrownego: OBÓZ WĘDROWNY – spotkanie

Bardzo prosimy uczestników o zapoznanie się z dokumentem!