Nowi namiestnicy!

Czuwaj!

Informujemy, że na ostatniej odprawie zmienili się namiestnicy w naszym hufcu! Od dziś te funkcję będą pełnić:
– phm. Marysia Cedzyńska – namiestniczka zuchowa
– phm. Magdalena Gajaszek – namiestniczka harcerska
– pwd. Adrianna Woźniak – namiestniczka starszoharcersko-wędrownicza

Dodatkowo zmienił się Szef Klubu Miłośników Gier Bez Prądu „3 Kości” od dziś tę funkcję będzie pełnił dh. Kacper Golmento!