Jak przekazać 1 procent podatku?

1pcent[pobierz ulotkę]

Nr KRS (poz. 125): 0000281349
Cel szczegółowy (poz. 128): miasto (lub inne, wg ulotki)

Podatnicy rozliczający się ze swoich podatków za pomocą formularzy PIT, mogą przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Dzięki temu to sam podatnik może zdecydować, na co zostanie przeznaczona część jego podatków. 

Związek Harcerstwa Polskiego jest jednym z organizacji pożytku publicznego, co umożliwia przekazanie 1% na rzecz konkretnych jednostek – dla drużyn, szczepów, hufców oraz chorągwi. Gwarantujemy, że państwa jeden procent zostanie wydany w jak najlepszy sposób, przede wszystkim na przygotowanie atrakcyjnych form pracy dla dzieci i młodzieży, których wychowaniem zajmuje się ZHP.

KRS: 0000281349 | cel szczegółowy: miasto