O Hufcu

Hufiec ZHP Kielce – Miasto im. Obrońców Westerplatte to jeden z najliczniejszych hufców w Chorągwi Kieleckiej. Obecnie zrzesza w swoich szeregach 570 osób: 185 zuchów, 302 harcerzy, harcerzy starszych oraz wędrowników, a także 82 instruktorów.
Nasz hufiec swoim terenem działania obejmuje: miasto Kielce, Bilczę, Brzeziny, Jaworznię, Krajno i Zajączków.

Hufiec posiada bohatera – Obrońców Westerplatte. Zainteresowane drużyny oraz gromady mogą ubiegać się o zdobycie plakietki, która potwierdza znajomość historii naszych bohaterów.

Wydarzenia

Hufiec rokrocznie realizuje wiele wydarzeń związanych z historią, turystyką, sportem, czy kulturą. Wśród nich warto wymienić:

  • Harcerski Festiwal Piosenki „Jędrzejówka”,
  • Turniej Sportowy „Harcmundial”,
  • Grę Terenową „Westerplatte 4.45”,
  • Rajd Zastępów „Iskierka”,
  • Zimowiska, Obozy Letnie oraz wiele innych.

Staramy się także zadbać o patriotyzm wśród dzieci i młodzieży, stąd regularne uczestnictwo w obchodach świąt państwowych. Należy także pamiętać, że jednostki działające w hufcu samodzielnie organizują wiele własnych wydarzeń – wśród nich można w nieskończoność wymieniać biwaki, czy rajdy.

Stale współpracujemy z Urzędem Miasta, Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Policją, Strażą Miejską, czy innymi służbami porządkowymi. Działania naszego Hufca często są dofinansowywane z funduszy Miasta Kielce, czy funduszy europejskich.

Specjalności

W Hufcu czynnie działają dwie specjalności: żeglarska realizowana przez 33 Kielecką Harcerską Drużynę Żeglarską „Pasat” oraz 33 Kielecką Gromadę Zuchów Żeglarzy im. Kapitana Sebastiana oraz jeździecka realizowana przez XIII Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich „Kawaleria”.

Plakietka Hufca

Plakietka Hufca