Drużyny i gromady w Hufcu

Terminy zbiórek poszczególnych drużyn dostępne tutaj [link], mapa [link]

Stan zorganizowania hufca:

1 Kielecki Szczep „Feniks“

XIII Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich „Kawaleria” im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich

  • 13 Kielecka Drużyna Harcerska Zuchowaci „Kumate żabki” im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich
  • 13 Kielecka Drużyna Kawalerii Harcerskiej „Zagon” im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich
  • 13 Kielecka Drużyna Harcerzy Starszych „Rangers” im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich

XXV Szczep Harcerzy i Zuchów „Kielce”

Szczep Białogon im. Stanisława Staszica

  • 5 Kielecka Gromada Zuchowa „Białogońskie Duszki”
  • 77 Kielecka Drużyna Harcerska
  • Krąg Instruktorski „Brusznia”
  • Poczta Harcerska 139

Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Brzeziny 44”

Jednostki samodzielne:

Drużyny Nieprzetartego Szlaku:

  • Kielecka Drużyna działająca przy ORETW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
  • 7 Kielecka Drużyna Harcerska NS
  • 96 Kielecka Drużyna Harcerska NS