Drużyny i gromady w Hufcu

1 Kielecki Szczep „Feniks“:

XXV Szczep Harcerzy i Zuchów „Kielce”:

Szczep Białogon im. Stanisława Staszica:

  • Krąg Instruktorski „Brusznia”
  • 5 Kielecka Gromada Zuchowa „Białogońskie Duszki”
  • 77 Kielecka Drużyna Harcerska

Jednostki samodzielne:

Gromady:

Drużyny:

Kluby i Kręgi:

W celu zapisania się do którejś z drużyn prosimy o kontakt z biurem Hufca:

ul. Planty 16a, 25-502 Kielce
telefon: 41 344-54-62
adres e-mail: kielcemiasto@zhp.pl