Namiestnictwo Harcerskie

Metodyka harcerska stawia przede wszystkim na grę. Celem dla harcerzy jest nie tylko zabawa – uczą się oni podstaw technik harcerskich takich jak: samarytanka, pionierka, czy terenoznawstwo. Jednak jak można grać, kiedy nie zna się zasad?

Szczęśliwie z nimi najlepiej zapoznała się kadra harcerska działająca w naszym Namiestnictwie Harcerskim. To oni sprawiają, że ani jedna gra nie jest nudna mimo, że „przemyca” wiele wiedzy do głów naszych harcerzy.
Namiestnictwo Harcerskie