Namiestnictwo Harcerskie

Metodyka harcerska stawia przede wszystkim na grę. Celem dla harcerzy jest nie tylko zabawa – uczą się oni podstaw technik harcerskich takich jak: samarytanka, pionierka, czy terenoznawstwo. Jednak jak można grać, kiedy nie zna się zasad?

Szczęśliwie z nimi najlepiej zapoznała się kadra harcerska działająca w naszym Namiestnictwie Harcerskim. To oni sprawiają, że ani jedna gra nie jest nudna mimo, że „przemyca” wiele wiedzy do głów naszych harcerzy.

Obecnie funkcję Namiestnika Harcerskiego pełni phm. Agnieszka Ornowska, wieloletnia instruktorka 33 Kieleckiej Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej „Pasat”.

Namiestnictwo Harcerskie