Namiestnictwo Starszoharcerskie

Metodyka starszoharcerska ma na celu poszukiwanie. Harcerze Starsi rozpoczynają poszukiwania związane z ich zainteresowaniami, patrzeniem na świat, czy autorytetami. Zaczynają się zastanawiać nad tym, co chcą w przyszłości osiągnąć.

Praca z HSami jest bardzo wymagająca, ale na szczęście nasze Namiestnictwo Starszoharcerskie rozumie, że z tymi młodymi ludźmi można dosłownie góry przenosić!

Specjalistą w tej materii jest pwd. Agnieszka Waszak – obecnie nasza Namiestnik Starszoharcerska. Drużynowa 52 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej, a także studentka psychologii.

Namiestnictwo Harcerskie