Namiestnictwo Starszoharcersko-wędrownicze

Metodyka starszoharcerska ma na celu poszukiwanie. Harcerze Starsi rozpoczynają poszukiwania związane z ich zainteresowaniami, patrzeniem na świat, czy autorytetami. Zaczynają się zastanawiać nad tym, co chcą w przyszłości osiągnąć.

Praca z HSami jest bardzo wymagająca, ale na szczęście nasze Namiestnictwo Starszoharcerskie rozumie, że z tymi młodymi ludźmi można dosłownie góry przenosić!

Metodyka wędrownicza to przede wszystkim służba zarówno w naszej organizacji jak i poza nią. Oprócz tego wędrownicy za pomocą wyczynów starają się osiągnąć to, co pozornie innym wydaje się niemożliwe.

Wędrownictwo wymaga nieszablonowego myślenia oraz ciągłej gotowości do niesienia pomocy innym. Szczęśliwie składa się, że nasza kadra wędrownicza wręcz nie znosi utartych schematów, a służba innym jest dla nich punktem honoru.

Namiestnictwo Harcerskie
Namiestnictwo Wędrownicze