Namiestnictwo Zuchowe

Metodyka zuchowa ma na celu kształtowanie najmłodszych poprzez zabawę. Jednak nie jest to najłatwiejsza sprawa – wie o tym każdy, kto chociaż z daleka widział najazd gromady głodnych zuchów.

W naszym hufcu na szczęście mamy grupę osób, które są specjalistami w pracy z tymi najmłodszymi. Ich głowy są pełne pląsów, piosenek czy innych pomysłów na ciekawe oraz pożyteczne spędzanie czasu.

Namiestnictwo Zuchowe