Zespoły hufca

Komenda Hufca

Hufiec Kielce – Miasto jest jednostką terytorialną Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi Kieleckiej. Hufcem zarządza Komenda Hufca, zaś obecnym Komendantem jest phm. Marcin Jedliński. Skład Komendy Hufca:

  • phm. Marcin Jedliński – komendant Hufca
  • phm. Jan Daranowski – zastępca komendanta Hufca, skarbnik
  • pwd. Magdalena Gajaszek – członek Komendy Hufca ds.pracy z kadrą
  • phm. Agnieszka Stochmal – członek Komendy Hufca ds. promocji
  • hm. Wojciech Pietrzczyk – członek Komendy Hufca ds. programu
  • pwd. Piotr Witkowski – członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych

Kontakt z komendą [link]

Inne zespoły:

Namiestnictwa: