Kapituła Stopni Wędrowniczych

Mając na względzie rozwój harcerzy, którzy osiągnęli wiek zwany w harcerstwie wiekiem wędrowniczym tj. 16-25 lat powoływane są specjalne Kapituły, które zajmują się… Hmm.. No ok. Zajmować to oni chyba niczym się nie zajmują, ale ubierają mundury i w drugie poniedziałki miesiąca robią bardzo groźne miny w Biurze Hufca.

  • hm. Lucjan Pietrzczyk – przewodniczący
  • phm. Łukasz Mucha – zastępca przewodniczącego
  • pwd. Marcin Dziewięcki – członek Kapituły
  • phm. Blanka Wojtaszek – członek Kapituły