Komenda Hufca – dane kontaktowe

W sprawach ogólnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z biurem komendy [link].

phm. Marcin Jedliński
komendant Hufca

marcin.jedlinski (at) zhp.net.pl

dj150hm. Jan Daranowski
zastępca komendanta Hufca, skarbnik

jan.daranowski (at) kielecka.zhp.pl

gm150pwd. Magdalena Gajaszek
członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą

magdalena.gajaszek (at) zhp.net.pl

sa150phm. Agnieszka Stochmal
członek Komendy Hufca ds. promocji

agnieszka.stochmal (at) zhp.net.pl

pw150hm. Wojciech Pietrzczyk
członek Komendy Hufca ds. programu

w.pietrzczyk (at) gmail.com

pwd. Piotr Witkowski
członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych

piotr.witkowski (at) zhp.net.pl

Rozkazy Komendanta Hufca [link]

Uchwały Komendy Hufca [link]

Inne dokumenty statutowe [link]