Komenda Hufca – dane kontaktowe

W sprawach ogólnych prosimy kontaktować się bezpośrednio z biurem komendy [link].

phm. Marcin Jedliński
komendant Hufca

marcin.jedlinski@zhp.net.pl

 

 

 

 

dj150phm. Jan Daranowski
zastępca komendanta Hufca, skarbnik

jan.daranowski@kielecka.zhp.pl

 

 

 

 

gm150pwd. Magdalena Gajaszek
członek Komendy Hufca ds. pracy z kadrą

magdalena.gajaszek@zhp.net.pl

 

 

 

 

sa150phm. Agnieszka Stochmal
członek Komendy Hufca ds. promocji

agnieszka.stochmal@zhp.net.pl

 

 

 

 

pw150hm. Wojciech Pietrzczyk
członek Komendy Hufca ds. programu

w.pietrzczyk@gmail.com

 

 

 

 

pwd. Piotr Witkowski
członek Komendy Hufca ds. organizacyjnych

piotr.witkowski@zhp.net.pl

 

 

 

 

Rozkazy Komendanta Hufca [link]

Uchwały Komendy Hufca [link]

Inne dokumenty statutowe [link]