Komisja Rewizyjna

Komisja czuwa nad działaniem Komendy oraz Komendanta Hufca. Sprawuje stałą kontrolę nad działalnością gospodarczą oraz finansową Hufca. Sami rozumiecie – strach ich nie podać:

  • phm. Mariusz Kowalski – przewodniczący
  • phm. Sebastian Dudek – zastępca przewodniczącego
  • pwd. Michał Wiraszka – członek Komisji