Ratownicza Akcja Szkoleniowa 2014

Możesz tu znaleźć informacje oraz pobrać interesujące cię materiały na temat:

– Wędrowniczego Kursu Pierwszej Pomocy HSR

– Starszoharcerskich Warsztatów Pierwszej Pomocy

W czasie obu kursów będzie można nauczyć się między innymi udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych, przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, tamowania krwotoków, obsługi defibrylatora AED i wielu innych czynności.

Warto zaznaczyć, że ukończenie WKPP z wynikiem pozytywnym daje możliwość noszenia odznaki Ratownik ZHP.


Ankieta aplikacyjna [link]

Archiwalne ulotki kursowe i regulaminy dostępne w dziale „do pobrania”.

W razie wszelkich pytań należy kontaktować się z pwd. Maciejem Chęcińskim telefonicznie – 604224940 lub mailowo lek.dent.m.checinski@gmail.com

Zapraszamy!