Ważna informacja!

Szanowni Państwo!
Informujemy, że do 31.03.2020 r. siedziba Hufca będzie nieczynna.
Poprzedzając pytania dotyczące zapisów na HAL – karty na obóz i kolonię będą przyjmowane wstępnie poprzez skan wysłany na adres mailowy Hufca kielcemiasto@zhp.pl. Ostateczna weryfikacja nastąpi w chwili dostarczenia karty, po ponownym otwarciu siedziby Hufca.

W związku z pracą zdalną biura hufcowy numer stacjonarny nie będzie odpowiadać, w ważnych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny z:
Komendantem Hufca, phm. Mateuszem Drożdżem – 784 488 891
Z-cą komendanta, phm. Agnieszką Stochmal – 500 786 345
Szefową biura, phm. Małgorzatą Janaszek – 792 567 882