Grudniowe spotkania

Komenda hufca wydaje uroczystą wigilię hufca, która odbędzie się 15 grudnia. Odprawa funkcyjnych, KSW i KSI odbędą się tydzień wcześniej, tj. 8 grudnia.

Serdecznie zapraszamy!