Obozy

Przypominamy, że warunkiem kwalifikacji na nasze obozy jest oddanie poprawnie uzupełnionej karty kwalifikacyjnej, opłacenie składki członkowskiej za rok 2019/2020 w wysokości 102 zł oraz uzupełnienie elektronicznej deklaracji dostępnej na stronie https://deklaracja.zhp.pl/

Wypełnione karty kwalifikacyjne mogą być oddawane do biura hufca (ul. Planty 16A, p. 105) do 24.07 w godzinach pracy, czyli w poniedziałki, środy oraz piątki od 15.30 do 18.30.

Składkę członkowską można wpłacić drużynowemu, opłacić osobiście w biurze hufca lub na konto hufca (numer podany na stronie: https://kielcemiasto.zhp.pl/kontakt/ )

Kolonia zuchowa – 24-26.08.2020 r.

W związku z pandemią byliśmy zmuszeni do przeorganizowania tegorocznej Kolonii Zuchowej, mimo tego zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat w terminie 24-26.08.2020 do Bocheńca!
Termin zgłoszeń oraz płatności upływa 14.08!

Wypoczynek odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowym „Ptaszyniec” w Bocheńcu, więcej info o ośrodku znajdą Państwo tutaj: www.ptaszyniec.com

Więcej informacji znajdą Państwo w Informatorze:

Kadra Młodzieżowa:

Obóz harcerski i obóz starszoharcerski na Lubiance – 18-23.08.2020 r.

W związku z trwającą pandemią nasze plany obozowe zostały przeorganizowane, jednak podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu skróconej wersji obozu dla metodyki harcerskiej oraz starszoharcerskiej w terminie 18-23.08 w Harcerskim Ośrodku Obozowym Lubianka w Starachowicach.

Obóz harcerski (wiek 10-12 lat):

Obóz starszoharcerski (wiek 13-16 lat):

Kadra młodzieżowa: