Obozy

Prezentacja ze spotkania przedobozowego Siamoszyce

Informator i regulamin, karta uczestnika obozu harcerskiego
Siamoszyce (gm. Kroczyce), 2 – 16.07.2017 roku

Informator i regulamin, karta uczestnika kolonii zuchowej
Siamoszyce, 2 – 16.07.2017 roku

Informator, karta uczestnika pieszego obozu wędrownego
Jura Krakowsko – Częstochowska, 23 – 30.07.2017 roku

 

Informacja o Harcerskim Obozie Żeglarskim 33 KHDŻ „Pasat”
Rydzewo (gm.Miłki), 16.07 – 30.07.2017 roku

Informacja o Żeglarskim Obozie Wędrownym 33 KHDŻ „Pasat”
Wielkie Jeziora Mazurskie, 30.07 – 12.08.2017 roku

 

Informacje o dalszych obozach pojawią się wkrótce.