Obozy

Informator i regulamin, karta uczestnika obozu harcerskiego
Siamoszyce, 2 – 16.07.2017 roku

Informator i regulamin, karta uczestnika kolonii zuchowej
Siamoszyce, 2 – 16.07.2017 roku

Informator, karta uczestnika pieszego obozu wędrownego
Jura Krakowsko – Częstochowska, 23 – 30.07.2017 roku

Informacja o Żeglarskim Obozie Wędrownym 33 KHDŻ „Pasat”
Wielkie Jeziora Mazurskie, 30.07 – 12.08.2017 roku

Informacje o dalszych obozach pojawią się wkrótce.