Informatory oraz karty kwalifikacyjne na kolonię zuchową oraz obozy w Lublińcu

Kolonia zuchowa

Obóz harcerski

Obóz starszoharcerski

Kadra młodzieżowa

Przypominamy, że warunkiem kwalifikacji na nasze obozy jest oddanie poprawnie uzupełnionej karty kwalifikacyjnej, opłacenie składki członkowskiej za rok 2019/2020 w wysokości 102 zł oraz uzupełnienie elektronicznej deklaracji dostępnej na stronie https://deklaracja.zhp.pl/

Wypełnione karty kwalifikacyjne mogą być oddawane do biura hufca (ul. Planty 16A, p. 105) w godzinach pracy, czyli w poniedziałki, środy oraz piątki od 15.30 do 18.30. 4 i 6 marca wyjątkowo biuro będzie czynne od 12.30 do 18.30!

Składkę członkowską można wpłacić drużynowemu, opłacić osobiście w biurze hufca lub na konto hufca (numer podany na stronie: https://kielcemiasto.zhp.pl/kontakt/ )